Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Επιλεκτοι Σαρωνικου ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ 02/04/20011.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ 02/04/20011.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΡΩΝΙΔΑ 15/04/2011 ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ. ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ.. ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ.