Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

ΔΙΑΛΟΓΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (TRIAGE)

ΔΙΑΛΟΓΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
(TRIAGE)


Μαζική καταστροφή υγείας (ΜΚΥ) είναι κάθε συμβάν που προκαλεί εντάσεις και δυσαρμονία ανάμεσα στα θύματα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η αντιμετώπισή του.      
Απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση μιας ΜΚΥ
             α.    Εκτίμηση κατάστασης
             β.     Μέριμνα για την ασφάλεια του προσωπικού και των θυμάτων
 γ.      Έλεγχος κατάστασης και προσέγγιση των τραυματιών

 δ.     Παροχή επείγουσας φροντίδας και έναρξη διαδικασιών   απεγκλωβισμού
  ε.     Διαλογή τραυματιών και διακομιδή τους
ΣΤΟΧΟΣ
           α.            Η παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας στο μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
           β.         Η εφαρμογή απλών θεραπευτικών μεθόδων, οι οποίες παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.                                            
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ
                α.       Ανάμεσα στους τραυματίες.
β.      Ανάμεσα στις θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται σε κάθε τραυματία ξεχωριστά                                    
ΔΙΑΛΟΓΗ (TRIAGE)
      Δυναμική κατάσταση, η οποία εξαρτάται από:
                α.       Την επάρκεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
    β.       Την επάρκεια των μέσων περίθαλψης (αίμα, υγειονομικό υλικό)
    γ.       Τα  δεδομένα χρονικά περιθώρια
    δ.       Τον αριθμό και τη βαρύτητα των τραυμάτων
    ε.       Την επάρκεια των μέσων μεταφοράς
            στ.         Τις δυνατότητες κάλυψης των Νοσοκομείων
   Σε μία ΜΚΥ στόχος του triage είναι η αντιμετώπιση πρώτα των θυμάτων εκείνων, τα οποία αν και βαριά τραυματισμένα, έχουν ωστόσο τις περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση η ορθολογιστική χρήση των υπαρχόντων μέσων.

ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ;                                                           
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ
      Α.    ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
      Β.    ΑΝΑΠΝΟΗ
      Γ.    ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
      Δ.    ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ

TRIAGE
                         Η διαδικασία, η οποία:
Ξεκινά από τη στιγμή που το θύμα εντοπίζεται από την Ομάδα Διάσωσης (Ο.Δ.)

Συνεχίζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της προνοσοκομειακής φάσης απεγκλωβισμού, παροχής πρώτων βοηθειών στο θύμα και μεταφοράς του.
Καταλήγει στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, όπου γίνεται και η οριστική διαλογή των θυμάτων 
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ TRIAGE
 1.     Εύκολη πρόσβαση στο χώρο του ατυχήματος
      2.       Μικρή απόσταση από το πλησιέστερο νοσοκομείο    (ενδέχεται να μην απαιτηθεί η παρουσία ιατρικού προσωπικού στο χώρο του ατυχήματος).
.    Οι ομάδες διάσωσης καταφθάνουν συνήθως πρώτες στον τόπο του ατυχήματος. Συχνά απαιτείται να αποφασίσουν για:
    α.        Την παροχή βοήθειας στα θύματα στον τόπο του ατυχήματος
                β.        Την μεταφορά των θυμάτων σε Σ.Α.Β. ή σε Νοσοκομείο
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1.       Αναγκαία η ύπαρξη πρωτοκόλλου triage, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μη έμπειρο, μη ιατρικό προσωπικό. Κατά συνέπεια, πρέπει να είναι εύχρηστο.
2.    Επανεκτίμηση των προτεραιοτήτων από πιο έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
FIRST TRIAGE
Απομακρύνονται οι τραυματίες με την ακόλουθη σειρά
 1.       Κακώσεις θώρακος / κοιλίας με πιθανότητες επιβίωσης
 2.       Τραυματικός ακρωτηριασμός
 3.       Εγκαύματα προσώπου ή > 1 άκρων
 4.      Κακώσεις κεφαλής, αυχένα και προσώπου
 5.      Κατάγματα μακρών οστών
6.      Κακώσεις μαλακών μορίων μόνο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ

       1.ΚΟΚΚΙΝΟ:                  Δεν μπορεί να περιμένει
                                                α.         Κατάσταση επικίνδυνη για τη ζωή
                                          β.         Το θύμα θα πεθάνει χωρίς άμεση
                                                 παροχή βοήθειας
                                                γ.         Κρίσιμη επιδείνωση                                          
2.ΚΙΤΡΙΝΟ:                  Μπορεί να περιμένει
                                          Θύμα προσωρινά σε σταθερή κατάσταση,
                                          το οποίο δεν κινδυνεύει άμεσα, αλλά δεν μπορεί να
                                          περπατήσει
       3.  ΠΡΑΣΙΝΟ:                Πρέπει να περιμένει
α.         Ελαφρές κακώσεις
                                                β.         Τραυματίες  σε βαριά κατάσταση με ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης, έστω και αν τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
       4.  ΜΑΥΡΟ:                   Νεκρός

ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ TRIAGE
Οι διασώστες μπορούνε να δώσουν τις παρακάτω απλές πρώτες βοήθειες: :
 1.   Απομάκρυνση θυμάτων με ελαφρές κακώσεις
 2.   Αντιμετώπιση εξωτερικής αιμορραγίας
 3.   Τοποθέτηση θύματος σε θέση ασφαλείας
 4.   Απομάκρυνση ασθενών που δεν έχουν τις αισθήσεις τους.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ
1.      Όταν ο Διασώστης πλησιάσει  το θύμα, οι  πρώτες ενέργειες που κάνει, είναι η αξιολόγηση των παρακάτω  ζωτικών σημείων:
α.           Η θερμοκρασία: Φυσιολογική θεωρείται η θερμοκρασία  από 36,1 - 36,8 βαθμούς Κελσίου. Οι παράγοντες που προκαλούν απώλεια θερμότητας από το σώμα είναι  κυρίως η θερμοκρασία του περιβάλλοντος (ψυχρές καιρικές συνθήκες) και λόγω τραυματισμού (αιμορραγία)
β.           Ο σφυγμός: Ονομάζουμε το κύμα διάτασης (παλμού) ,το οποίο παράγεται στις περιφερικές αρτηρίες, όταν το αίμα εισέρχεται στην αορτή της αριστερής κοιλίας. Ο σφυγμός ψηλαφάτε κυρίως στην καρωτίδα (λαιμός) ,  στην κερκιδική (καρπός) και στον βραχίονα (πλάι στο «ποντίκι»).   
γ.           Η αναπνοή : Ονομάζουμε τη διαδικασία λήψης οξυγόνου από τον ατμοσφαιρικό αέρα με τη βοήθεια των πνευμόνων. Ο κύκλος της αναπνοής  περιλαμβάνει της αναπνευστικές κινήσεις δηλαδή την εισπνοή  και εκπνοή.
δ.           Η αρτηριακή πίεση :          Είναι η πίεση του κυκλοφορούμενου αίματος που ασκείται στα τοιχώματα των αρτηριών. Η μέτρηση της Α.Π. περιλαμβάνει δύο τιμές ,η
μεγάλη που αντιστοιχεί στην καρδιακή συστολή  και η μικρή που αντιστοιχεί στην καρδιακή διαστολή.                                           
2.     Εφόσον τα ανωτέρω ζωτικά σημεία είναι στα φυσιολογικά πλαίσια προστατεύουμε το θύμα μας από διάφορες επιπλοκές , σκεπάζοντας το  με κουβέρτα (για σταθερότητα θερμοκρασίας), χορηγούμε ορό (για αποφυγή αφυδάτωσης) και καλύπτουμε  τα τραύματα με γάζες και επιδέσμους( για διακοπή αιμορραγίας).                                  
3.      Τέλος  πριν τον απεγκλωβισμό του θύματος και επειδή δεν γνωρίζουμε τι  άλλες επιπλοκές παρουσιάζει ,απομακρύνουμε  ότι υλικό εμποδίζει τη διάσωση  και ακινητοποιούμε τον αυχένα του θύματος με κολάρο (σε κάθε περίπτωση) καθώς και οποιοδήποτε άκρο θεωρούμε ότι έχει τραυματισμό (ράγισμα – σπάσιμο) με νάρθηκα. Τοποθετείται  σε ειδικό φορείο (σκούπα) και μεταφέρεται στο πλησιέστερο Σ.Α.Β. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
   Από την έναρξη της επιχείρησης έως το πέρας των εργασιών λειτουργεί  κέντρο επιχειρήσεως πλησίον της κατεστραμμένης περιοχής το οποίο ,συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς ( Αστυνομία – πυροσβεστική κλπ)  και προβαίνει σε επιτόπου επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις διασωστικές ομάδες (διάθεση υλικών και μέσων).Ένα τμήμα του κέντρου επιχειρήσεων ασχολείται με την επιλογή και  τοποθέτηση του υπάρχοντος  εθελοντικού προσωπικού διάσωσης στους ανάλογους τομείς. Το εν λόγω τμήμα μέσω συνεντεύξεων ενημερώνετε  για τις γνώσεις και δεξιότητες του κάθε εθελοντή. Το ανωτέρω προσωπικό τοποθετείται σε βάρδιες, για τον  επαρκή καταμερισμό εθελοντών και την εξασφάλιση χρόνου ανάπαυσης τους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου