Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Σκηνής - Πολυτραυματία ΜΕΡΟΣ Β

Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Σκηνής - Πολυτραυματία ΜΕΡΟΣ Β

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Airway / cervical spine (αεραγωγός / αυχενική μοίρα σ.σ.)
Breathing / ventilation (αναπνοή / αερισμός)
Circulation (κυκλοφορία)
Disability (νευρολογική εκτίμηση)
Expose / environment (έκθεση / περιβάλλον)
Aεραγωγός
Ακινητοποίηση του αυχένα με τα χέρια
Πώς θα εκτιμήσουμε      τον αεραγωγό;
Tι παρεμβάσεις ίσως χρειαστούν
 ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Πώς θα εκτιμήσουμε τον αερισμό;
Τι παρεμβάσεις ίσως χρειαστούν;
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
Εκτίμηση και έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας
Εκτίμηση αιμάτωσης
Σφυγμός           Δέρμα
- συχνότητα - χρώμα
- ποιότητα - θερμοκρασία
- ρυθμικότητα            - υγρασία
- θέση            - τριχοειδική επαναπλήρωση
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
Επίπεδο συνείδησης
- Ο Βαθμός της Kλίμακας Γλασκώβης μπορεί να κυμαίνεται από  3 έως 15
Οφθαλμοί
Ομιλία
Κίνηση
A-V-P-U
Κόρες οφθαλμών
     Αναφορά του συνολικού Βαθμού της Κλίμακας                                              Γλασκώβης αντί των επιμέρους στοιχείων
 
                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου