Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Έκθεση του τραυματία όσο επιτρέπει το περιβάλλον για να εντοπιστούν άλλες απειλητικές για την ζωή  καταστάσεις· μετά προφύλαξη / διατήρηση   θερμότητας σώματος
      Απειλητικές για την ζωή καταστάσεις διαφεύγουν λόγω              μη σωστής έκθεσης του τραυματία
    Αποτυχία  διατήρησης της θερμότητας του σώματος             και εκτίμησης των περιβαλλοντικών συνθηκών
ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Μπορεί να μην προχωρήσουμε πέρα από       την πρωτοβάθμια εκτίμηση εάν η κατάσταση   του τραυματία είναι κρίσιμη
    
    Αποτυχία αναγνώρισης τραυματία σε κρίσιμη κατάσταση κατά την πρωτοβάθμια εκτίμηση
Αποτυχία ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκτίμησης όταν έχουν αντιμετωπιστεί οι απειλητικές για την ζωή καταστάσεις
Ανεπαρκής ή επαπειλούμενος αεραγωγός
Υποαερισμός
Αιμορραγία
Σοκ
Μη φυσιολογική νευρολογική κατάσταση
Τα περισσότερα διατιτραίνοντα τραύματα
Aκρωτηριασμός ή σχεδόν ακρωτηριασμός
Tραύμα σε συνδυασμό με επιβαρυντικούς
    παράγοντες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου